Deze webshop doet geen leveringen aan huis. De meeste producten die te koop aangeboden worden zijn toegangstickets voor evenementen op school. Indien u wil afzien van de aankoop kan u binnen de 10 werkdagen na aankoop een verzoek tot annulatie en terugbetaling richten aan info@umbasis.be.

Fysieke goederen zullen ofwel met de leerlingen mee naar huis gegeven worden, ofwel door uzelf opgehaald kunnen worden op school.

Indien een product dat met de leerlingen meegegeven werd niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u ons contacteren via info@umbasis.be zodat een terugbetaling kan gebeuren wanneer u het product terug brengt naar de school.